S4C

Cynnwys

Pwy Geith y Gig?

LARA CATRIN YN CRWYDRO CYMRU ETO YN 2019 I CHWILIO AM DALENT CERDDOROL IFANC GYDA'R NÔD O GREU UN BAND NEWYDD UNIGRYW.

Lara Catrin

Ar hyd y daith, bydd chwech o fandiau mwyaf cyffrous Cymru yn mynd 'nôl i'w hen ysgolion uwchradd - am sgwrs bach a gig!

Ymhob rhaglen, bydd un cân gan un o chwe band y gyfres yn cael ei chyd-chwarae gan bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed.

Y wobr i'r band buddugol? Cael eu mentora gan dri o enwogion y sîn gerddoriaeth heddiw, a pherfformio'n fyw mewn gig arbennig yn Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd 2019.

Bob Dydd Gwener 5:30yh ar S4CMentoriaid

Dewch i adnabod ychydig am y tri fydd yn mentora ac yn dewis aelodau'r band buddugol yn 2019:

Alys

Alys

Un o gantoresau mwyaf amlwg Cymru ar hyn o bryd, mae Alys a'i llais unigryw yn denu cynulleidfaoedd ym mhob cwr o Gymru.

"Dwi'n chwilio am rhywun sy'n sefyll allan, rhywun unigryw, sy'n gallu chwara'i offeryn ganu'n dda yn amlwg, ond hefyd rhywun sydd â gwir diddordeb mewn miwsic, ac isio arbrofi a trio petha newydd. (Ddim yn gofyn lot! ;) )"

Osian Williams

Osian Williams

Prif leisydd y band Candelas, ac aelod o fand Alys Williams, Palenco a Siddi hefyd.

"Yn y gyfres eleni, mi fyddai'n chwilio am rywun sy'n mwynhau eu hunain a ddim yn trio efelychu neb arall. Mae'n rhaid i ti fod yn ti dy hun ar lwyafn er mwyn cael y gynulleidfa ar dy ochr."

Yws Gwynedd

Yws Gwynedd

Un o artistiaid unigol mwyaf poblogaidd Cymru, a chyn aelod o fand Frizbee.

"Mae'n hollol wych cael bod yn fentor ar PGYG eto. Ers cymryd hoi o'r perfformio i ddatblygu label Recordiau Côsh, mae gweithio efo talent newydd wedi rhoi gwefr anferth i mi, ac mae hyn yn gyfle i wneud mwy o hynny."


Clyweliadau

Rhaglen 1: Cwin gan GwilymRhaglen 2: Cadwyni gan Serol SerolRhaglen 3: Datod gan ChromaRhaglen 4: Cyffwrdd Paid Dweud gan FfracasRhaglen 5: Calon Dan Glo gan Fight LionsTraciau

Mae 6 o fandiau mwyaf adnabyddus Cymru wedi recordio un o'u caneuon yn arbennig ar gyfer Pwy Geith y Gig.

Mae'r traciau wedi eu recordio gydag un o'r offerynnau/llais wedi ei dynnu er mwyn i ti ddysgu sut i chwarae/canu'r rhan hwnnw.

Llwytha nhw i dy ffôn/chwaraewr MP3 trwy glicio'r eicon file_download neu chwaraea nhw yn y fan a'r lle drwy glicio enw'r trac.

Mae'r geiriau/cordiau ar gael fel PDF trwy glicio'r eicon insert_drive_file ac mae sgoriau cerddorol rhai offerynnau ar gael trwy glicio queue_music

Mwynha!


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?