S4C

Cynnwys

Pwy Geith y Gig?

LARA CATRIN SY'N CRWYDRO CYMRU ETO YN 2019 I CHWILIO AM DALENT CERDDOROL IFANC GYDA'R NÔD O GREU UN BAND NEWYDD UNIGRYW.

Lara Catrin

Ar hyd y daith, bydd chwech o fandiau mwyaf cyffrous Cymru yn mynd 'nôl i'w hen ysgolion uwchradd - am sgwrs bach a gig!

Ymhob rhaglen, bydd un cân gan un o chwe band y gyfres yn cael ei chyd-chwarae gan bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed.

Y wobr i'r band buddugol? Cael eu mentora gan dri o enwogion y sîn gerddoriaeth heddiw, a pherfformio'n fyw mewn gig arbennig yn Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd 2019.


Ymgeisio Yma


Dyddiad Cau - Chwefror 18, 2019Mentoriaid

Dewch i adnabod ychydig am y tri fydd yn mentora ac yn dewis aelodau’r band buddugol yn 2019…

Alys

Alys

Un o gantoresau mwyaf amlwg Cymru ar hyn o bryd, mae Alys a'i llais unigryw yn denu cynulleidfaoedd ym mhob cwr o Gymru.

"Dwi’n chwilio am rhywun sy’n sefyll allan, rhywun unigryw, sy’n gallu chwara’i offeryn ganu’n dda yn amlwg, ond hefyd rhywun sydd â gwir diddordeb mewn miwsic, ac isio arbrofi a trio petha newydd. (Ddim yn gofyn lot! ;) )"

Osian Williams

Osian Williams

Prif leisydd y band Candelas, ac aelod o fand Alys Williams, Palenco a Siddi hefyd.

"Yn y gyfres eleni, mi fyddai’n chwilio am rywun sy’n mwynhau eu hunain a ddim yn trio efelychu neb arall. Mae'n rhaid i ti fod yn ti dy hun ar lwyafn er mwyn cael y gynulleidfa ar dy ochr."

Yws Gwynedd

Yws Gwynedd

Un o artistiaid unigol mwyaf poblogaidd Cymru, a chyn aelod o fand Frizbee.

"Mae’n hollol wych cael bod yn fentor ar PGYG eto. Ers cymryd hoi o’r perfformio i ddatblygu label Recordiau Côsh, mae gweithio efo talent newydd wedi rhoi gwefr anferth i mi, ac mae hyn yn gyfle i wneud mwy o hynny."


Traciau

Mae 6 o fandiau mwyaf adnabyddus Cymru wedi recordio un o’u caneuon yn arbennig ar gyfer Pwy Geith y Gig.

Mae’r traciau wedi eu recordio gydag un o’r offerynnau/llais wedi ei dynnu er mwyn i ti ddysgu sut i chwarae/canu’r rhan hwnnw.

Llwytha nhw i dy ffôn/chwaraewr MP3 trwy glicio’r eicon file_download neu chwaraea nhw yn y fan a’r lle drwy glicio enw’r trac.

Mae’r geiriau/cordiau ar gael fel PDF trwy glicio’r eicon insert_drive_file ac mae sgoriau cerddorol rhai offerynnau ar gael trwy glicio queue_music

Mwynha!

Sut i recordio dy glyweliad

Mae'n hawdd! Dilyn y cyfarwyddiadau isod, ac anfon o atom ni drwy'r wefan!

  1. Byddi angen: Ffôn/tabled, Cyfrifiadur, Clustffonau a dy offeryn.
  2. Gosod dy ffôn/tabled ar ei ochr (landscape) yn barod i recordio.
  3. Gwna'n siwr fod y ffon yn dy ddangos di a dy offeryn yn glir ar y sgrin.
  4. Dewis dy gan ar wefan PGYG, a clicia ar yr offeryn fyddi di'n chwarae.
  5. Plwgia'r clustffonau i'r cyfrifiadur fel mai dim ond ti fydd yn clywed y trac cefndirol wrth recordio.
  6. Pwysa 'Record' ar dy ffôn.
  7. Cyflwyna dy hun i ni, a pwysa 'Play' ar y trac ar y cyfrifiadur.
  8. Ar ôl y cliciau, cyd-chwarae efo'r trac!
  9. Anfon dy ffeil drwy’r ffurflen gais.

Croeso i ti ail-recordio dy glyweliad nifer o weithiau, a croeso iti wneud clyweliad ar offeryn arall hefyd. (Ond plis paid canu A chwarae offeryn ar yr un pryd).

Pob Lwc! Cer Amdani!


Ymgeisio Yma


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?