Menu

Pwy Geith y Gig?

Lara Catrin sy’n crwydro Cymru eto yn 2017 i chwilio am dalent cerddorol ifanc gyda’r nôd o greu un band unigryw newydd.

Lara Catrin

Ar hyd y daith, bydd chwech o fandiau mwyaf adnabyddus Cymru yn mynd nôl i’w hen ysgolion uwchradd - am sgwrs bach a gig!

Yn y rhaglenni, bydd un cân gan un o chwe band y gyfres yn cael ei chyd-chwarae gan bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed.

Y wobr i’r band buddugol? Cael eu mentora gan dri adnabyddus yn y sîn gerddoriaeth heddiw, a pherfformio’n fyw mewn gig arbennig yn Eisteddfod yr Urdd Taf ac Elái 2017.


Dilynwch Pwy Geith y Gig

Am y newyddion diweddara, cofiwch ddilyn Pwy Geith y Gig ar…


Mentoriaid

Dewch i adnabod ychydig am y tri fydd yn mentora ac yn dewis aelodau’r band buddugol yn 2017…

Casi

Casi

Canwr cyfansoddwr yn wreiddiol o ardal Bangor, ond rwan wedi’ lleoli yn Llundain. Enw adnabyddus yn y sîn yn Llundain a thu hwnt!

“Fel beirniad dwi’n chwilio am bobl ifanc sy’n eithaf ymlaciedig, sy’n eithaf meddwl-agored.”

Osian Williams

Osian Williams

Prif leisydd y band Candelas, ac aelod o fand Alys Willimas, Palenco a Siddi hefyd.

“Dwi'n chwilio am rhywun sy’n sefyll allan o’r bocs, sy’n cadw’n driw i fo’i hun.”

Yws Gwynedd

Yws Gwynedd

Un o artistiaid unigol mwyaf poblogaidd Cymru, a chyn aelod o fand Frizbee.

“Dim ots o hyd os ti methu chwarae dy offeryn yn wych, neu os ti methu canu’n berffaith. Mae’n bwysig gwneud o efo hyder, bod chdi’n cael hwyl yn gwneud o.”


Clyweliadau

Pwy oedd dy ffefryn di? Cer i dudlaen Facebook Pwy Geith y Gig a chlicia 'hoffi' wrth ymyl llun dy ffefryn am hwyl!


Dilynwch Kizzy Crawford ar…

Dilynwch Band Pres Llareggub ar…

Dilynwch Fleur de Lys ar…


Traciau

Er fod y dyddiad cau ar gyfer clyweliadau 2017 wedi pasio, ’rydym yn gadael y traciau yma ar eich cyfer…

Mae 6 o fandiau mwyaf adnabyddus Cymru wedi recordio un o’u caneuon yn arbennig ar gyfer Pwy Geith y Gig.

Mae’r traciau wedi eu recordio gydag un o’r offerynnau/llais wedi ei dynnu er mwyn i ti ddysgu sut i chwarae/canu’r rhan hwnnw.

Llwytha nhw i dy ffôn/chwaraewr MP3 trwy glicio’r eicon file_download neu chwaraea nhw yn y fan a’r lle drwy glicio enw’r trac.

Mae’r geiriau/cordiau ar gael fel PDF trwy glicio’r eicon insert_drive_file ac mae sgoriau cerddorol rhai offerynnau ar gael trwy glicio queue_music

Mwynha!


Am fwy o wybodaeth am y sîn gerddoriaeth yng Nghymru, dos i wefan Ciwdod

Ciwdod